Workshop: Optimala kundresan & din säljprocess

workshop

Workshop: Your Customer Journey Process

Many organisations we speak with on a daily basis haven’t outlined the path or funnel they wan’t their customers to go through. By far this is one of the most important factors in your organisations performance. There is nothing more precious and important than the care that your leads or customers experience. So this workshop is for those that have not yet outlined the path these precious leads should follow. What is your optimal Customer Acquisition Strategy and how do you match your sales process to that and the clients’ buying processes and where do you find the best Return on Investment?

strategic planning

Strategisk insikt

Du kommer att få insikt i hur du på kort och lång sikt kan öka din försäljning, sänka dina kostnader och få mer nöjda kunder. Här nedan ser du några av de områden som vi kan hjälpa dig att klargöra i en workshop:

 • Vi tar reda på vilka aktiviteter som är mest värdeskapande
 • Vi rangordnar och prioriterar hur och när du skall göra insatser
 • Vi kommer att titta på vad som kan automatiseras och vad som måste göras manuellt och hur det kan inkluderas i processen.

Vem bör delta i en workshop om kundresan, och varför?

 • VD – Hur kan detta hjälpa vår verksamhet, och vilka möjligheter, utmaningar och/eller risker kan detta innebära detta för oss?
 • Sälj – Hur kan detta hjälpa oss att öka försäljningen och göra prospektering lättare så vi kan lägga allt fokus på att stänga affärer?
 • Marknad – Hur förenklar detta mitt jobb, kan vi bredda effekten av våra marknadsinitiativ för att få flesta möjliga antal lead och försäljning?

workshop2

Agenda och kostnad

Vi går igenom: Produkter & tjänster och vilka problem de löser för kunden, Kundsegment/Personas, nuvarande säljprocess och vilken marknadsföring som görs, hur webben utnyttjas.En agenda måste bli specifik för varje kund, men ser ofta ut ungefär så här:
 • Definiera målmarknad och målgrupper
 • Identifiera köpprocesser
 • Primära problem er kund vill ha löst
 • Innehåll, interaktioner och touchpoints som kan stötta/flytta fram lead i pipeline
 • Målsättningar och Mätpunkter
 • Budget och resurser (innan man har kommit till obegränsad budget där initiala täckningsbidraget överstiger kundanskaffningskostnaden)

Vad kostar en workshop om kundresan och säljprocessen?

 • En halvdags workshop enligt ovan (3-4h) ingår i den QuickStart vi gör för en klient som har bestämt sig för att komma igång att också automatisera mer av sin lead-generering. Cnvert kan också genomföra bara själva workshoppen med en expert som sätter den optimala processen i första rummet alldeles oavsett säljtekniker, -processer och -system, och tar då bara betalt för tiden och sammanställningen i en tabell för att belysa de prio-ordningar vi funnit och den kostar då 12,000 kr exkl moms och ev. resa.