Seminarium: Hur du får mer affärer från din WordPress-sida?

Praktisk Workshop för B2B-företag med WordPress:
Nu efter GDPR finns bara 5 av 8 sätt kvar du kan sälja på inom B2B och 3-4 av dem  involverar webben. Hur får du bäst effekt av  alla fem(5)?

Du har säkert något sätt som funkar, men vi går dels igenom nyckeltalen för att också få det att funka bättre, liksom går igenom vad som krävs för att utnyttja ännu fler av de marknadsförings- och säljsätt som finns kvar efter GDPR. Du måste inte använda just en webbsida i WordPress, men kan snabbare använda några av de saker vi går igenom.

Vår målsättning är att du ska kunna lägga minimalt med tid för att ha en handlingsplan som ger dig feedback från dina befintliga kunder, kundreferenser och en webbsida inriktad på det som faktiskt är viktigt för att du ska få maximal effekt.

Vi går igenom följande i teori och ren praktik:

Hmm, telefonerna går ju inte varma direkt, men webben skäms jag nästan för och därifrån har vi aldrig fått så mycket affärer. Skulle man förlita sig MER på den?!

1. Förarbete: Inventering & segmentering

Ni får ett
1-sidigt word-dokument med frågor att besvara för att kunna inventera och dokumentera i vilka olika segment ni har kontaktdata. Även exempel på Privacy-Policy, person­uppgifts­biträdes­avtal etc. Ni får också
ett excel-ark att föra in kontaktdata i med de hänvisningar som behövs.

Vi börjar med att säkra att allt som ska finnas finns.

2. E-post­verifiering

Vi använder en speciell app om vi har gamla kontakter som ni inte har kontaktat på länge för att förverifiera att det över huvud taget verkar finnas verkliga mottagare bakom e-postadresserna för att sortera ut utdaterade.

Den externa applikationen ingår (1000 kontakter fritt, utöver det 10 öre/kontakt).

3. Samtycke från er webb

Vi går igenom ett enkelt webbformulär (från anapp.com, det är inkluderat i kursen) för samtyckes­inhämtning på alla webbsidor ni önskar.

Ni får också ett förslag på cookie och privacy policy text.

Applikationen ingår 3 mån (värde 2.070kr).

4. Samtyckes­inhämtning från alla era utskick

Oavsett hur du skickar ut e-post, med outlook, eller i nyhetsbrev så går vi igenom hur en text och länk-taggning till mailutskick kan se ut för att maximera samtyckes­godkännande och har du inget sådant sätt, så visar vi hur du kan använda det ändå.

Applikationen ingår.

5. Värde­erbjudande­kampanj

Vi går igenom hur man sätter upp en kampanj för att maximera samtycken från dels dem som är nära en, dels dem som inte är lika nära en (prospekt, ex-kunder, inköpta adresser). Det är en fördel att tänka ut ett så starkt värde­erbjudande och det är värt jobbet då ni samtidigt får ut de kontakter som är "hetast".

Applikationen ingår 3 mån (värde 19.900kr eller 25.000kr beroende på att nära relationer, t ex kund, anställd, partners, leverantör, medlem etc är lättare att få samtycke ifrån än relationer med större distans, t ex prospekt, leads, nyhetsbrevsläsare).

6. Samman­ställning av validerade kontakter
  • De som samtyckt och därmed är OK att kontakta
  • Eventuellt de som är "heta" utifrån intresse av värde­erbjudande
  • De som inte har hört av sig (för möjlighet att manuellt kolla dessa).
7. Hur du dokumenterar

Vi går igenom hur du dokumenterar att processen är genomförd i enlighet med dataskydds­förordningen och enligt ovan.

8. Nu får 25 maj gärna komma!

Own workshop?
www.sonician.com/workshop


Questions? Call us on 031-31 34 370 or contact us directly by e-mail !


Välj datum inför GDPR-övergången 25 maj:

Välj datum efter GDPR-övergången 25 maj för del 2 (valfri)

Vad kostar en workshop?

I Del 1 i steg 1-8 inför GDPR ingår material och de webb-applikationer vi kommer att använda i tre (3) månader för att du ska hinna göra jobbet innan 25 maj som normalt kostar drygt 20,000 kr, så vi är glada för att kunna erbjuda den för bara 6,900kr exkl moms.

Del 2 (option) i steg 1-5 efter GDPR finns applikationerna i ytterligare 3 månader till ett värde av 8-12,000 kr för de tillämpningarna. Redan nu kan båda väljas med 2000 kr avdrag, totalt då 11.900 kr ex moms.

Ja, tack, registrera mig för ovan datum:
Hur har du hört talas om workshoppen?


Del 2: Halv dags Workshop med intyg* och hantering av dataskydd, marknads­föring & kommuni­kation.

När du nu har samtycke från dina kontakter, så kan vi dels intyga processen utefter att ha fått gå igenom din dokumentation*, och dels så går vi igenom hur du nu kan arbeta med Inbound Marketing & Content Marketing för att jobba vidare.

1. Dokumentering & Intyg*

Före tillfället så skickar du över din egen dokumentation så att vi kan gå igenom den och intyga att processen är genomförd i enlighet med dataskydds­förordningen och enligt ovan.

2. Dataskyddsombud & Kontakthantering

Hur fortsätter jag uppfylla GDPRs riktlinjer för utlämning, ändring och radering av uppgifter?

3. Hur du får tag på fler kontakter?

Inbound Marketing handlar om hur du just kan få fler kontakter, men vad betyder det i praktiken och hur kan du göra?

Applikation för att kunna göra praktisk övning ingår i 3 månader (värde 5.970kr).

4. Hur når du ut och kommunicerar för att få behålla samtycke?

Content Marketing handlar om hur du når ut till fler via alla möjliga kanaler, inklusive sociala media, men hur kan du rent praktiskt arbeta mer effektivt med dem och hur kan du ha en aldrig sinande källa material som din publik vill höra mer om?

Applikation för att kunna göra praktisk övning ingår (samma värde som ovan).

5. Hur optimerar du din webbkonvertering?

När nu uppfångning av kontaktuppgifter och medgivanden är viktigast att göra på nätet så är det också viktigt att använda de sätt som konverterar bäst.

Applikation för att kunna göra praktisk övning ingår i 3 mån (värde 2.070kr eller 11.970kr beroende på hur intresserade era webbesökare är av er).

6. Klart!

Plats:
Stockholm: United Spaces, Klarabergsviadukten 63
Göteborg: Lindholmen Science Park, Bror Nilssons Gata 5, 4 tr.
Malmö: United Spaces, Nordensköldsgatan 24

Seminarieledare:

Henrik har haft säljande roller som Internet­marknads­förare, produkt­chef, säljchef, marknadschef, kanalansvarig och VD i bolag med tjugo-talet säljare för SKF, Cisco, Hotsip (nu Oracle), Cellip och Cnvert. Henrik Rudberg är Civilingenjör i Industriell Ekonomi från Chalmers och han har även grundat en internationell marknadsförings­förening med över 1000 medlemmar över Europa.

* Vad betyder GDPR-validering, Intyg och GDPR-certifiering i sammanhanget?

Före GDPR börjar gälla så är det att över huvud taget ha en dokumenterad process och att man följt den som vi, och t ex din revisor, skulle kunna intyga. Det kommer sannolikt att finnas en av datainspektionen ackrediterad GDPR-certifiering. Det som är klart är att de som behandlar personuppgifter kommer att kunna ansluta sig till en så kallad uppförandekod för att visa att de följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen. En uppförandekod är riktlinjer som särskilt beskriver hur en viss verksamhet, bransch eller samhällssektor ska behandla personuppgifter i enlighet med förordningen. En uppförandekod ska förutom riktlinjer innehålla bestämmelser om hur efterlevnaden av uppförandekoden ska säkerställas.
Dataskyddsförordningen uppmuntrar redan nu branschorganisationer och sådana som oss att ta fram uppförandekoder för att specificera tillämpningen av förordningen och på så sätt underlätta för framförallt små och medelstora företag att följa denna, och det är en sådan som Cnvert föreslår. Uppförandekoder ska dock godkännas av och registreras hos Datainspektionen, men det kan inte ske förrän lagen träder i kraft, d v s 25 maj 2018, varför vi nu bara kan säga att genom att gå igenom den här validerings­processen så uppfyller du precis det du behöver kunna dokumentera enligt GDPR, och vi kommer dessutom att kunna intyga att du gjort det, liksom om vi har fått den insynen, även din datas integritet på det här sättet.

«Boka plats nu

Åh, vad skönt. Nu kan sommaren komma!