Integra

…få eller bli en språkvän

Vi har i samarbete med Göteborgs Stad tagit fram ett unikt matchningsverktyg ”Integra” för att underlätta för nyanlända att integreras i det svenska samhället. Genom att mata in information om potentiella guider och nyanlända, kan vi på ett helt nytt sätt matcha personer avseende intressen, ålder yrkeskategori eller andra önskemål mot varandra.

Fler kommer att fylla i formulären och antal fel minskar

Integra gör det så mycket lättare att förstå själva formulären. Flera personer kan jobba i systemet samtidigt och om två kontakter blivit matchade med varandra av en handläggare syns detta omgående, så att en annan handläggare inte av misstag ska råka matcha dessa dubbelt. Risken minskar också för att en kontakt av misstag matchas mot fel grupp eller person.

Få bättre överblick vilket ger snabbare flöde

Filtreringsmöjligheterna är många. Man kan filtrera på intresse, kön, ålder, matchning person-person, person-familj, familj-familj, om man är intresserad av att tillhöra en matchningsgrupp, studiecirkel eller båda m.m. Inte minst viktigt är att man kan mata in tidigare historik i systemet så att ni även kan följa upp vad som har hänt bakåt i tiden. Detta ger slutligen till att fler kontakter matchas snabbare.

Få färdiga matchningsförslag som du själv kan ögna igenom för bästa kvalitet

Till syvende och sist är människan överlägsen datorn på att försöka matcha ihop två personer så att träffpunkterna blir så bra som möjligt, men datorn kan i alla fall försöka ge så bra förslag som möjligt!

Bjud med lätthet in till Studiecirklar

Det mänskliga mötet kan ske på många sätt, och det är få saker som förenar så mycket som när man lär sig eller skapar något tillsammans. Du kan lätt bjuda in till träffar av flergångskaraktär, med uppföljning av närvaro, se om cirkeln är aktiv eller ej m.m. Man kan direkt ur deltagarlistan få fram en deltagares kontaktkort med all information om man vill ha ytterligare info

…eller varför inte bjuda in till andra gruppträffar

Vare sig det är av engångskaraktär, eller något som sker vid flera tillfällen, kan det snabbt bli stor organisation att få till allt. I vårt nya verktyg kan man med några musklick skapa nya aktiviteter, sätta max antal deltagare, styra hur återkoppling ska ske till dem som antagits respektive till dem som hamnat på eventuell reservlista och genom att förenkla administrationen så kan tiden läggas på det verkliga mötet snarare än mycket tid vid mail och dator för att ordna det från början.

För frågor, demo eller för att få till en workshop, ta kontakt:

Ring +46 31 31 34 370 eller skriv ett meddelande!