Workshop: GDPR-Certifiering med Kontaktvalidering

Hmm, hur 17 ska vi kunna få samtycke från alla kontakter?!

GDPR-certifiering av dina kontakter: Processen för Kontakt­validering

Den startar med en workshop för att ni ska kunna avgöra hur ni, själva, eller med vår hjälp, kan genomföra valideringen.

1. Workshop: Inventering, dokumentation & intyg

Vi inventerar tillsammans i vilka olika segement det finns kontaktdata, ni levererar dem i ett excel-ark, vi dokumenterar vad som finns för att senare kunna intyga vad som funnits och certifiera att samtyckes-inhämtning gått till enligt gällande regler enligt GDPR.

2. E-post­verifiering

Vi förverifierar att det över huvud taget verkar finnas mottagare bakom e-postadresser för att sortera ut utdaterade.

3. Samtycke från er webb

Vi tillhandahåller webbformulär för samtyckes­inhämtning på alla webbsidor ni önskar.

4. Samtyckes­inhämtning från alla era utskick

Vi föreslår text och länk-taggning till mailutskick ni själva gör för att maximera samtyckes­godkännande.

5. Värde­erbjudande­kampanj

Vi sätter upp en kampanj åt er för att maximera samtycken där det är en fördel med ett så starkt värde­erbjudande som möjligt för att ni samtidigt ska få ut de kontakter som är "hetast".

6. Samman­ställning av validerade kontakter

  • De som samtyckt och därmed är OK att kontakta
  • Eventuellt de som är "heta" utifrån intresse av värde­erbjudande
  • De som inte har hört av sig (för möjlighet att manuellt kolla dessa).

7. Dokumentering & Certifiering

Vi dokumenterar att processen är genomförd i enlighet med dataskydds­förordningen och enligt ovan.

8. Över­lämnings­workshop

Vi överlämnar validerade kontaktdata, certifiering och dokumentation liksom våra rekommen­dationer inför framtida hantering i t ex Content Marketing syfte.

Ok, hur svårt kan det här vara egentligen?

FAQ: Kan jag inte göra detta själv?

Jodå, absolut, och vi tänker inte tvinga på dig någonting, utan vill bara bidra när vi själva vet att vi kan göra det mesta automatiskt och vill därför koncentrera oss på att hjälpa så många som möjligt att få så många validerade som möjligt.

Men hursomhelst måste du göra någonting

Och vi vet ärligt talat om att det inte är många som redan har ett vettigt system för att kunna göra alla delar av nedan (vi har faktiskt inte sett någon som gjort alla delar):

  • E-postverifiering
  • Webbformulär som bara kommer upp för dem som ska mail-valideras
  • 3 x NPS-utskick vilket kan vara ett bra sätt att få svar från kunder, ex-kunder och samarbetspartners
  • Värdeerbjudande­utskick inklusive 3 prospekterande, 3 kultiverande mailutskick liksom landningssida och distributionen av själva värdeerbjudandet
  • Dokumentationen & Certifieringen

…och självklart kan du bygga och/eller köpa in alla delarna enskilt och workshoppen är också till för att du ska få reda på vad du då måste göra. Vi vet dock också om hur lång tid det har tagit för oss att sätta ihop allt till en välsmord process, varför det är viktigt att tänka på att 25 maj snart är här, och därefter finns inte många val alls annat än möjligen att använda anApp.com kvar för att åtminstone göra en liten del av ovan, varför vi klart rekommenderar kontakt så snart det bara går.

Vad kostar en workshop?

En halvdags workshop enligt ovan (2,5-3,5h) ingår i det vi gör för att komma igång och se om du vill använda dig av just vår blue-print till hur man kan validera sina kontakter inför GDPR och inhämta samtycke från så många det är möjligt. Cnvert genomför workshoppen med en samarbetspartner som sätter den optimala processen i första rummet alldeles oavsett tekniker, processer, personal och system, och tar då bara betalt för tiden och sammanställningen för att belysa de prio-ordningar vi funnit med ungefärliga implementeringstider. Väljer ni att inte ta vår vidare hjälp så gäller priset för enbart workshoppen 15,000 kr exkl moms och ev. resa.

Ok, det verkar värt att ge det ett försök så vi åtminstone får se om vi ska göra just så här eller inte!?

Ja, tack, jag vill åtminstone ha work­shoppen
How have you heard about the workshop and / or have you received a promo code?


Frågor? Ring oss på 031-31 34 370 eller kontakta oss per e-post direkt!